ข่าวสารงานกิจกรรม 

            

klaeng05 คณะลูกเสือวิสามัญ  วิทยาลัยการอาชีพแกลง  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ถวายบังคมและถวายราชสดุดีสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อกิจการลูกเสือไทย และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ความสามัคคี (อ่านเพิ่มเติม)

klaeng04 

วิทยาลัยการอาชีพแกลง  เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง "ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง (อ่านเพิ่มเติม)

kaleng203   วิทยาลัยการอาชีพแกลงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภททักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างวันที่14-16พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (อ่านเพิ่มเติม)

 

Untitled 1 copy

arrow right iconประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ธุรการ             จำนวน  1  อัตรา  (15/11/2559)  New Label 128

arrow right iconประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครู           รหัส 305  

arrow right iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครู  รหัส 305  

arrow right iconประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู รหัส 305   

arrow right iconประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 5 อัตรา

arrow right iconระกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ) จำนวน ๒  อัตรา

arrow right iconประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

arrow right iconประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู

arrow right iconประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัส 206

arrow right iconประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัส 206 

arrow right iconประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัส 20

arrow right iconเอกสารแนบท้ายประกาศฯ  เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครู  รหัส 206

arrow right iconบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครู

arrow right iconประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัส 106

arrow right iconประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งครู รหัส 106 

 

tom1 copy

arrow right iconกำหนดเปิดการเรียน-การสอนภาคฤดูร้อน  ประจำปีการศึกษา 2559

arrow right iconกำหนดการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส.ประจำภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2559

arrow right iconตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

arrow right iconปฎิทินการปฎิบัติงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

  

arrow right iconประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลง เรื่องประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียด

 

arrow right iconคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

 

 

 


 

Additional information