pic3

 
 klaeng78.1  เมื่อวันที่  16  มกราคม  2560   วิทยาลัยการอาชีพแกลง  

นำโดยนายสันติ  เบญจศีล และนายวิเชียร  ถมจอหอ

รองผู้อำนวยการ  นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู

และรับเกียรติบัตรรางวัล ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษาร 2559

ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง  Untitled 1

 klaeng74  เมื่อวันที่  12  มกราคม  2560  นายกฤชพนธ์  ท่าม่วง  

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง  ได้เป็นประธานในพิธี

เปิดโครงการบริจาคโลหิตเนื่องในวันครูและถวายเป็นพระราช

กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง จังหวัดระยอง  Untitled 1

 klaeng73.1

นายชุมพล ขัดเกลา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง

ออกแนะแนวการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาให้กับนักเรียนมัธยม

ในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง  พร้อมคณะครูแผนกวิชาต่างๆ

และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานแนะแนว ประจำปีการศึกษา 2560

Untitled 1

 Klaeng73

 วิทยาลัยการอาชีพแกลง  จัดโครงการ"อาชีวะอาสา" ร่วมด้วย

ช่วยประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 โดยมีพิธีเปิด เมื่อวันที่

27 ธันวาคม 2559 เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับบ้าน

หรือท่องเที่ยวตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์...ฟรีหวังลด

อุบัติเหตุจราจรให้ทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว

อย่างปลอดภัย  

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง 4 มกราคม 2560 Untitled 1


arrow right iconประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  13/01/2560  Untitled 1

arrow right iconกำหนดเปิดการเรียน-การสอนภาคฤดูร้อน  ประจำปีการศึกษา 2559

arrow right iconกำหนดการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส.

    ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

arrow right iconตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

arrow right iconปฎิทินการปฎิบัติงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


   

arrow right iconประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลง เรื่องสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์

 

     รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน  2  ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

 

     ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  จำนวน 1 คัน  Untitled 1

 

arrow right iconประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลง เรื่องประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์>>> 

 

arrow right iconคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

Additional information