โครงการเข้าค่ายและประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2559 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในสถานประกอบกิจการ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องสร้อยเพลชร 2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559
คณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยการอาชีพแกลง เข้าพบผู้บริหารบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็กทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเรียนเชิญเป็นวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดการอาชีวศึกษา มาบรรยายให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง
สุดสาครเกมส์ ครั้งที่ 11
วิทยาลัยการอาชีพแกลง นำโดยนายวิเชียร ถมจอหอ รองผู้อำนวยการนำคณะครูและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 11 “สงขลาเกมส์”ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559
นายวิเชียร ถมจอหอ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง ประธานพิธีการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี ประจำปีการศึกษา 2559
สภากาแฟสัญจร “เรารักระยอง” ครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง เข้าร่วมกิจกรรม สภากาแฟสัญจร “เรารักระยอง” ครั้งที่ 8/2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ของนักเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1
โครงการวิทยาลัยอาชีวะสีขาวร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง
โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาประชาชน หลักสูตรวิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง จังหวัดระยอง
โครงการถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ อาคารตุสาหกรรม ชั้น 3 วิทยาลัยการอาชีพแกลง

ข่าวสารงานกิจกรรม

 

tom1

15630518กำหนดเปิดการเรียน-การสอนภาคฤดูร้อน  ประจำปีการษึกษา 2559

15630518กำหนดการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวส.

       ประจำภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2559

15630518ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

15630518ปฎิทินการปฎิบัติงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

Untitled-1

15630518ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ) จำนวน ๒  อัตราicon-new-Highlight

15630518ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู

15630518ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู

15630518ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัส 206

15630518ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัส 206 

15630518ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัส 20

 15630518เอกสารแนบท้ายประกาศฯ  เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งครู  รหัส 206  

15630518บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครู

 15630518ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู รหัส 106

15630518ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งครู รหัส 106 

   Untitled-2

 

 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพแกลง เรื่องประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

 

 

 


 

Additional information